Naša spoločnosť je zameraná na poskytovanie komplexných IT služieb pre malé a stredné firmy a kancelárie, čo zahŕňa starostlivosť o používateľské stanice, servery, tlačové zariadenia, sieťovú infraštruktúru a sieťové prvky. Prevažné množstvo porúch dokážeme vyriešiť priamo u zákazníka, prípadne vzdialenou správou.

Hardvér

 • Inštalácia nových zariadení (počítače, servery, tlačiarne, ...) a komponentov, inštalácia kabeláže počítačovej siete
 • Diagnostika poruchy zariadení a ich oprava
 • Profylaktika počítačov - obhliadka stavu chladiacich zariadení v počítačoch a ich vyčistenie - povysávanie prachu, odstránenie prachu z lopatiek ventilátorov, vyčistenie chladičov, výmena teplovodivej pasty medzi procesorom a chladičom
 • Komplexná údržba počítačov - zálohovanie dát z počítača, profylaktika zariadenia, reinštalácia operačného systému, test komponentov a obnova dát
 • Diagnostika poruchy zariadenia ak si u nás nenecháte opraviť PC, diagnostika je zdarma

Softvér

 • Inštalácia a kontrola operačných systémov, ovládačov komponentov, aplikácií
 • Reinštalácia operačných systémov vrátane zálohovania používateľských dát
 • Inštalácia antivírusových programov a ich nastavenie
 • Inštalácia periférnych hardvérových zariadení (tlačiarne, skenery, sieťové prvky)

Údržba a opravy OS a aplikácií

 • Obnovenie dát používateľa z poškodeného disku
 • Odvírenie počítačov a odstránenie škodlivého softvéru
 • Inštalácia aktualizácií a bezpečnostných prvkov operačného systému

Obnova stratených dát

 • Obnova dát v prípade nefunkčnosti disku alebo nechceného vymazania dát (fotky, hudba, súbory, ...) z akéhokoľvek pamäťového média

Zálohovanie a obnova dát

 • Nastavenie automatického zálohovania dôležitých dát z počítačov na externé zariadenia
 • Obnova zálohovaných dát

Siete

 • Inštalácia sieťových prvkov a ich konfigurácia

Správa serverov a sietí

 • Inštalácia a konfigurácia serverov